03. december / ukončené

Ročné predplatné magazínu EXclusive

Súťažná otázka: Kto bol na titulnej stránke septembrového čísla 2015?

 

Výherca:Simona Z., Trenčín

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...