Pravidlá

01.12.2015 08:18

Súťažné pravidlá

Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na stránke https://www.damskyklub.sk/vianoce/adventny-kalendar/ na adresu: sutaz@damskyklub.sk  Do predmetu správy uveďte poradové číslo (dátum) dňa, v ktorom súťažíte
Každý súťažiaci, ktorý zašle správnu odpoveď, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu, výhercu vyžrebujeme 24. decembra 2015.
 
Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.
Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 
Súťaž prebieha len v rámci Slovenskej republiky.