16. december / ukončené

Polročné predplatné magazínu EXclusive
 
Súťažná otázka: Kto bol na titulnej stránke úplne prvého čísla magazínu EXclusive?
 
Výherca: Miriama L, Dolný Kubín
 
 

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...