18. december / ukončené

Balíček produktov na pečenie Dr. Oetker 

 
Súťažná otázka: Vymenujte aspoň tri príchute Pima Šumienok Dr.Oetker.
 
 
Výherca: Barbora S., Bratislava

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...