15. december / ukončené

Balíček čistiacich prostriedkov od spoločnosti Henkel
 

Súťažná otázka: Koľko kusov oblečenia vyperiete s jedným balením prášku alebo gélu s dvadsiatimi pracími dávkami Rex Max Effect?
 
a/  480 kusov oblečenia
b/  280 kusov oblečenia
c/  180 kusov oblečenia
 
 
Výherca: Soňa T., Kalinkovo

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...