06. december / ukončené

Balíček energetických nápojov Black Horse

Súťažná otázka: V akých variantoch je nápoj dostupný?

 

 

Výherca: Tibor K., Jasov

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...