23. december / ukončené

Polročné predplatné magazínu EXclusive

Súťažná otázka, kedy vyšlo prvé číslo magazínu EXclusive? Napíšte mesiac a rok.

 

Výherca: Pavol S., Banská Bystrica

 

Súťažné pravidlá Adventný kalendár

Pravidlá

01.12.2015 08:18
Súťažné pravidlá Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na...