Zvýšená hladina cukru v krvi „nebolí“

07.11.2018 11:06

 

...ale v tichosti škodí a ubližuje

  • Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 22 000 nových diabetikov.
  • Až 25 % pacientov netuší, že trpí cukrovkou.
  • Takmer 33 000 ľudí sa zúčastnilo na diabetických kampaniach lekární Dr.Max.

Na Slovensku pribudne každoročne v priemere viac ako 22 000 nových diabetikov. Ku koncu minulého roka pritom evidujeme v našej krajine viac ako 350 000 pacientov, ktorí sú s týmto ochorením v starostlivosti lekárov. Zaujímavé, či skôr alarmujúce, je zistenie Medzinárodnej diabetologickej federácie (International Diabetes Federation), podľa ktorej takmer 25 % osôb s cukrovkou na Slovensku nevie, že týmto ochorením trpí. Veľakrát je odhalené náhodne alebo pri výraznom prejave súvisiacich komplikácií. Zásadný význam pri diagnostike tejto civilizačnej choroby má aj prevencia. Práve prevencii sa venuje odborná kampaň lekární Dr.Max s názvom „Majte svoj cukor pod kontrolou“, ktorá sa koná už tretí rok v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou.

Nediagnostikovaná alebo nesprávne liečená cukrovka môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, ako je poškodenie očí, končatín, obličiek, nervov a ciev. Aj napriek tomu u pomerne veľkého počtu ľudí zostáva toto civilizačné ochorenie nepoznané, diagnostikuje sa neskoro alebo mnohokrát už v štádiu prítomných komplikácií.

Alarmujúcejšia je aj štatistická prognóza Medzinárodnej diabetologickej federácie, podľa ktorej sa do roku 2040 počet ľudí na Slovensku s nediagnostikovanou cukrovkou zvýši na 37,5 %.

Jedným z kľúčových faktorov včasného odhalenia cukrovky, ktorý potvrdzujú aj odborné kampane lekární Dr.Max, je prevencia. „Počas odborno-edukačnej kampane v roku 2017 sme vďaka špecializovaným meraniam zachytili a odporučili navštíviť lekára 256 pacientom. U všetkých bola nameraná hodnota glykémie vyššia ako 11,1 mmol/l, čo v diabetologickej ambulancii pravdepodobne viedlo k diagnóze diabetes mellitus. U ďalších 1 781 pacientov sme zaznamenali hodnoty zvýšenej glykémie zodpovedajúce stavu nazývanému prediabetes. Ten je považovaný za varovný signál zvýšeného rizika vzniku cukrovky,“ vysvetľuje farmaceut lekární Dr.Max Peter Gylaník.  

Účinným spôsobom, ako sa s nelichotivým faktom nevedomosti o výskyte cukrovky vyrovnať, je včasná diagnostika a prevencia. Tá je aj predmetom v poradí už tretej odbornej kampane zameranej na túto civilizačnú chorobu.

Po úspešných kampaniach v rokoch 2016 a 2017, do ktorých sa zapojilo takmer 33 000 ľudí, prichádzajú lekárne Dr.Max v spolupráci so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou s ďalšou edukačnou kampaňou. V rámci preventívnej akcie s názvom „Majte svoj cukor pod kontrolou“, ktorá sa koná od 12. do 16. novembra 2018, teda symbolicky v týždni, keď si pripomíname Svetový deň diabetu (14. novembra), si môžu záujemcovia v lekárňach Dr.Max nechať odmerať hladinu glukózy a o výsledkoch sa následne poradiť s odborne vyškoleným personálom lekárne.

„Meranie trvá len pár minút. Ideálne je dostaviť sa ráno nalačno, t. j. minimálne 8 hodín po poslednom jedle. Ak stanovujeme hladinu cukru v krvi počas dňa, je vhodné pred meraním nejesť aspoň 2 hodiny. Z prsta odoberieme malé množstvo krvi a ihneď oznámime výsledok,“ uviedla Jana Varsová, špecialistka na odborné kampane Dr.Max.

Cieľom kampane, ktorá prebehne vo všetkých lekárňach Dr.Max na Slovensku je upozorniť ľudí na riziká spojené s ochorením, informovať ich, ako mu možno predísť režimovými opatreniami či zmieriť jeho príznaky, a zároveň zdôrazniť potrebu včasnej diagnostiky, ktorá významne pomáha znížiť negatívne vplyvy na zdravie pacienta.

Zoznam lekární, kde bude v týždni od 12. do 16. novembra prebiehať odborná kampaň spojená so špecializovaným meraním a poradenstvom nájdete na stránke  www.drmax.sk/lekarne.

Riziká zvýšenej hladiny cukru:

  • srdcový infarkt,
  • mozgová mŕtvica,
  • poškodenie prekrvenia dolných končatín až amputácia,
  • poškodenie očí až slepota,
  • poškodenie obličiek až dialýza a transplantácia.
 

Čítajte aj: Čo cukrovkár nesmie zanedbať