Zdravý „home office“

14.05.2020 20:09

Mnoho zamestnancov, ktorým to povaha práce dovolila, a väčšinou ide o ľudí pracujúcich s počítačom, sa počas nútenej izolácie presunulo z práce na tzv. home office. Je tu však riziko, že práca z domu im nemusí úplne vyhovovať alebo im dokonca môže spôsobiť problémy. Ľudia pracujúci doma sa môžu z pohľadu zdravia častejšie stretávať s bolesťami hlavy, únavou, suchom v ústach alebo kŕčmi v rukách a nohách – v dôsledku nízkej vlhkosti vzduchu v miestnosti a nedostatočného príjmu tekutín. Vhodnou tekutinou je, samozrejme, voda, ale častokrát potrebujeme viac vodu s vyšším obsahom minerálnych látok. Prírodné minerálne vody totiž majú preukázateľne fyziologický účinok a ponúkajú tak ľudskému telu viac než „obyčajná“ voda.

„Zvýšená konzumácia vody, popíjanie vody každých 15 minút alebo pitie teplej vody sú mýty a nákaze korona vírusom nezabránia, na druhej strane dostatočný príjem tekutín patrí k hlavným zásadám zdravého životného štýlu. Pravidelný a vhodný pitný režim totiž významne podporuje všetky životne dôležité funkcie organizmu, a keď už k nákaze dôjde, hydratovaný človek sa s ňou rozhodne lepšie vysporiada,“ upozorňuje PhDr. Tamara Starnovská, spolupracovníčka AquaLife Institute v oblasti nutričnej terapie.

 

Potreba tekutín v suchšom prostredí (s nízkou vlhkosťou) výrazne stúpa. Optimálna vlhkosť prostredia je medzi 50 a 60 %. Zvyčajná vlhkosť v miestnostiach však býva nižšia, napríklad v miestnostiach s ústredným kúrením alebo klimatizáciou iba 20-25 %. V takomto prostredí sa z povrchu tela odparuje podstatne viac vody. Súčasne sa vysušuje sliznica (v nose, očiach, prípadne ústach) – to znamená, že jej ochranná bariéra je narušená a človek ľahšie ochorie.

Pri stratách vody (v pote, moči, stolici) dochádza taktiež k stratám minerálnych látok, ktoré riadia pomocou osmotického tlaku rozloženie tekutín v tele. Minerálne látky je preto potrebné dopĺňať, optimálne z prírodných zdrojov. Na každodennú konzumáciu v rámci pitného režimu sú ideálne minerálky, pretože obsahujú životne dôležité minerálne látky (draslík, horčík, vápnik a iné) v dobre dostupnej forme, ktorú dokáže ľudské telo ľahko vstrebať a využiť. Medzi prírodnými minerálnymi vodami si môže každý vybrať tie najvhodnejšie s ohľadom nielen na chuť, ale aj na aktuálny zdravotný stav a životný štýl. K tomu slúžia detailné informácie na etikete fľaše.

 

„Balené minerálne, pramenité a dojčenské vody sú úplne bezpečné. Koronavírus, ktorý sa množí v nakazených ľuďoch a potom sa šíri kvapôčkovou infekciou alebo dotykom, sa do hlbín podzemných vôd nikdy nedostane. Ich zdravotná neškodnosť sa preto nemusí zabezpečovať chlórovaním ani iným dezinfikovaním,“ uisťuje balneotechnička Ing. Jana Ježková, predsedníčka Zväzu minerálnych vôd ČR, a dodáva: „Prírodné minerálne, pramenité a dojčenské vody boli, sú a stále budú veľmi kvalitné, čisté a neupravené, bez obsahu chlóru a iných chemicky pridaných látok. Sú prírodou vytvorené a storočím overené, horninami filtrované a chémiou nedotknuté – ich zloženie zostáva rovnaké od hlbinného prameňa až k spotrebiteľovi.“ 

 

Zdravotná neškodnosť povrchovej vody, teda hlavného zdroja pitnej vody, je neustále zabezpečovaná a kontrolovaná. Úpravy povrchovej vody, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú úplne dostačujúce, vírus spoľahlivo zničia, a tak nie je potrebné sa pitnej kohútikovej vody báť. Avšak minerálna voda z domáceho kohútika netečie.

 

 

Aqualife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizácia, ktorá združuje popredných odborníkov a vedcov zaoberajúcich sa hydratáciou organizmu, výživou a zdravým životným štýlom, ale aj vodou ako prírodným zdrojom. Sleduje aktuálne problémy a potreby českej spoločnosti v oblasti výživy a zdravia s dôrazom na pitný režim a poskytuje informácie s cieľom zlepšiť pitný režim a kvalitu života širokej verejnosti. Aqualife Institute tiež podporuje vedu a výskum týkajúce sa pitného režimu a vplyvu príjmu tekutín na zdravie.