Začnite trénovať už v škôlke

26.03.2019 15:08

Písanie rukou ovplyvňuje študijné úspechy žiakov. Začnite trénovať už v škôlke

 

Nové technológie sa považujú za prirodzenú súčasť moderného života nielen dospelých ľudí a tínedžerov, ale aj detí na prvom stupni základnej školy. Čoraz viac sa však stretávame s využívaním mobilu, tabletu a klávesnice u detí v predškolskom veku, ktoré sa naučia až prekvapivo rýchlo pracovať s týmito zariadeniami a využívať ich aj bez pomoci rodičov.

 

Niektoré deti perfektne ovládajú tieto technológie oveľa skôr, ako sa vedia sami podpísať. Následne, keď poznajú niektoré písmenká abecedy a hlavne tie, z ktorých sa skladá ich meno, dokážu takýmto spôsobom vyťukať svoje meno na klávesnici. Na úkor toho necibria iné zručnosti spojené s rozvojom jemnej motoriky. Písanie rukou je v súčasnej dobe oveľa dôležitejšie a má svoje opodstatnenie, pretože deti vďaka nemu ľahšie čítajú, majú lepšie známky, zvyšujú svoju kreativitu, ľahšie si osvojujú vybrané slová, pohybovú aktivitu, ktorá rozvíja jemnú motoriku a navyše núti deti spomaliť. Mnohým rodičom tento fakt uniká a nesústreďujú svoju pozornosť na všeobecný psychický rozvoj a rozvíjanie jemnej motoriky škôlkarov prostredníctvom písania rukou, čo sa odzrkadlí nielen pri ich nástupe do školy, ale aj v neskoršom veku. Gabriela Cviková odporúča začať trénovať rozvoj jemnej motoriky s dieťaťom čo najskôr. „Viaceré štúdie ukazujú, že čím skôr sa deti naučia držať ceruzku, tým majú vyššie šance na akademický úspech. Preto je dôležité, aby sa deti nehrali len s počítačmi a tabletmi, ale venovali čas aj kresleniu, plastelíne a vo vyššom veku písaniu. Rodičia im v tom môžu pomôcť správnym výberom písacích potrieb, ktoré sú ergonomicky tvarované pre správny úchop.“

Značka Pelikan vyvinula v Nemecku štvorstupňový systém písacích pomôcok Griffix®, ktoré umožňujú deťom prejsť štyrmi stupňami citlivosti jemnej motoriky. Tí najmenší ju najprv rozvíjajú pomocou voskovej farbičky, následne sa naučia správne uchopiť ceruzku, pokračujú cez atramentový roller, až sa nakoniec dostanú k poslednému stupňu, ktorým je klasické plniace pero. Motivácia k správnemu úchopu spočíva v držaní pera tak, aby sa na deti z pera usmieval smajlík J. Viac užitočných informácií o rozvoji jemnej motoriky nájdete na stránke www.ucimesapisat.sk.