Svetový deň Zeme: V Baterkárni ho netradične organizujú po celý týždeň

20.04.2021 10:04
Diskusie, rozhovory a kvízy o ochrane našej planéty prebiehajú online
 
V jeden deň v roku, 22. apríla, si už viac ako polstoročie medzinárodne pripomíname Deň Zeme. Pri tejto príležitosti pripravili zakladateľky                     trnavskej Baterkárne v spolupráci s viacerými iniciatívami sériu zaujímavých rozhovorov a diskusií na tému klimatickej krízy z pohľadu psychologického, politického, ženských práv aj vzdelávania. Pripojiť sa a diskutovať online môže každý, kto má záujem.
Už je to 51 rokov, odkedy americkí ekológovia svojimi fotografiami a telegrafickými snímkami z kozmu upozornili na krehkosť našej planéty. Podnietili tak vznik tohto pamätného dňa, ktorý si v súčasnosti pripomíname na celom svete. Jana Reháková a Simona Hlaváčová, zakladateľky Baterkárne, sa spolupodieľajú na organizácii série online podujatí, ktorých cieľom je vyvolať diskusiu o nevyhnutnosti chrániť našu planétu. 
Zaujímavé témy pohodlne online
Počas celého týždňa budú prebiehať zaujímavé diskusie, ktoré pripravila Baterkáreň spolu s platformou Cirkulárny Hub a iniciatívami Z lavíc do ulíc,  Bod obratu, Šumné a Znepokojené matky. „Preferovanou témou týchto dní je klimatická kríza z viacerých uhlov pohľadu, aby sme čo najzrozumiteľnejšou rečou priblížili túto problematiku širokej verejnosti. Zameriavame sa na jej dosah z hľadiska psychologického aj z pohľadu práv žien. Načrtneme návrhy možných politických riešení na zlepšenie súčasnej klimatickej situácie aj pohľad na odvrátenú stranu módneho biznisu a vzdelávania detí a mládeže. Vďaka širokým možnostiam, ktoré virtuálny svet ponúka, sa môže do diskusií na Instagrame a Clubhouse zapojiť každý, kto má záujem,“ vysvetľuje Jana Reháková. 
 
Každý deň niečo iné
Témy a oblasti ku Dňu Zeme sú natoľko široké, že sa ich organizátori rozhodli rozdeliť do kratších blokov na celý týždeň. Každý deň bude forma a téma stretnutia iná, no vždy so zaujímavými hosťami a s rovnakým cieľom. Aby si každý našiel svoju vlastnú cestu k tomu, ako viesť ohľaduplnejší život, a aby si každý uvedomil, že je potrebné konať, aby naša planéta menej trpela. Pretože téma klímy sa dotýka všetkých aspektov života našej spoločnosti. „Špeciálne sa tešíme na štvrtkový Enviro kvíz, ktorý je v programe o 11.30 h na Clubhouse. Okrem zaujímavých cien pre výhercov rýchlych prstov v aplikácii kahoot získajú všetci zúčastnení hodnotné poznatky na tému ochrany klímy. Všetci sme súčasťou prírody a jej fungovanie je oveľa komplexnejší systém, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Aj keď zmena myslenia a nových návykov správania je dlhý proces, chceme veriť, že sa podarí a máme nádej na zelenšiu budúcnosť. Nech je každý deň Dňom Zeme, aby sme si uvedomovali najmä dosah našich činov a rozhodnutí,“ dopĺňa Simona Hlaváčová.
 

Program na celý týždeň – Každý Deň Zeme
 Pondelok 19. 4. 2021
10.00 h Clubhouse – Udržateľne s Jankou                                                                            
(Simona Hlaváčová z Cirkulárneho Hubu + Janka Reháková z Baterkárne) 
https://www.joinclubhouse.com/event/mJ6NEZyd
  Utorok 20. 4. 2021
19.00 h Clubhouse – Environmentálna výchova v našich školách                                        
 (Vlado Burjan + Simona Hlaváčová z Cirkulárneho Hubu + Janka Reháková z Baterkárne)
 https://www.joinclubhouse.com/event/PGzX52Qv
19.30 h Instagram – Climate education                                                                             
   (Tadeáš Žďarský + Juliana Gerbel z iniciatívy Z lavíc do ulíc)
  Streda 21. 4. 2021
18.00 h Instagram – Fashion revolution week                                                                     
  (Dominika Horňáková z iniciatívy Šumné + Martina Mareková Kuipers z FRW + Sára Ferenčíková z Cirkulárneho Hubu)
18.00 h Clubhouse – Mentálne zdravie a klimatická kríza                                                           
  (Zuzana Lipovská + Simona Hlaváčová z Cirkulárneho Hubu) 
https://www.joinclubhouse.com/event/mJoEEBLn
19.30 h Clubhouse – Minimalizmus                                                                              
  (Simona Hlaváčová z Cirkulárneho Hubu + Janka Reháková z Baterkárne + Zuzka Šutová, blogerka Menej je viac)
 https://www.joinclubhouse.com/event/xp4jX4Oj
  Štvrtok 22. 4. 2021
11.30 h Clubhouse – Súťažno-zábavný Enviro kvíz o ceny                                                  
 Dominika Horňáková z iniciatívy Šumné, Simona Hlaváčová a Jana Reháková z Baterkárne, Karolína Blunárová z iniciatívy Z lavíc do ulíc)                                 https://www.joinclubhouse.com/event/PNyzaV9R
18.00 h Instagram – Klíma knižný klub                                                                                      
  (Ivana Némethová z iniciatívy Znepokojené matky + Simona Hlaváčová z Cirkulárneho Hubu)
20.30 h Clubhouse – Diskusia Klimatické riešenia pre Slovensko                                               
  moderátori: Karolína Blunárová, Simona Hlaváčová, Jani Vozárik                                   
  diskutujúci: Martin Hojsík, Tamara Stohlová                 
  https://www.joinclubhouse.com/event/M5evRKvX
 
Jeden deň o ekológii nestačí
Aktivity mladých žien, ktorým záleží na osvete a edukácii širokej verejnosti, Simony Hlaváčovej a Jany Rehákovej sú široké. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít v Baterkárni či platformy Cirkulárny Hub dávajú šancu aktívnym ľuďom  rozvíjať sa vo vybraných témach. Aj napriek sťaženým podmienkam posledných mesiacov v ekologickej edukácii a osvete svojho okolia nepoľavujú, kreujú nové projekty a pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Na Zem by sme podľa nich nemali myslieť iba 22. apríla, ale každý jeden deň. Stačí, ak sa budeme správať v súlade s prírodou, šetriť jej zdroje, viac využívať dary prírody a menej siahať po plastových, priemyselne vytvorených náhradách toho, čo môžeme využívať z ekologických zdrojov a hlavne opakovane. 
 
Viac informácií o Baterkárni nájdete na www.baterkaren.sk, facebookovom profile BaterkarenTrnava a instagramovom účte baterkaren_trnava.
 
Baterkáreň je komunitný priestor pre ľudí z Trnavy a okolia, ktorí žijú alebo chcú žiť vedomý a udržateľný život. Už druhý rok uplatňujú princípy cirkulárnej ekonomiky v praxi prostredníctvom reuse centra, ktoré je prvým na Slovensku. Organizujú swapy, prednášky, zbierky a tvorivé dielne. Na sociálnych sieťach prinášajú návody, ako žiť krajší život bez odpadu. Súčasťou Baterkárne je obchodík so slovenskými výrobkami, s bezobalovou drogériou a kozmetikou, nájdete tu Požičovňu vecí, Predajňu dobra, Útulok vecí aj Charitatívny sekáč.
 
Kontakt pre médiá: