Súťažné pravidlá

29.11.2015 19:55

Súťažiaci sa do súťaže o dennú výhru zapojí tak, že v konkrétny deň odošle do 23,59 hod. správnu odpoveď na súťažnú otázku zverejnenú v daný súťažný deň pod balíčkom s aktuálnym dátumom v adventnom kalendári na stránke https://www.damskyklub.sk/vianoce/adventny-kalendar/ na adresu: sutaz@damskyklub.sk  Výhercu zverejníme nasledujúci deň.

Každý súťažiaci, ktorý zašle správnu odpoveď, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu, ktorú vyžrebujeme 24. decembra 2015.
 
 
Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.
Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 
Súťaž prebieha len v rámci Slovenskej republiky.

 

Pomôcky k odpovediam na súťažné otázky nájdete v príspevkoch na stránke www.damskyklub.sk