Slovenskô

04.02.2021 22:45
Lidl prichádza s privátnou značkou výlučne od slovenských dodávateľov.
Skrýva sa za ňou história, tradície a je vyprodukovaná na našej domácej pôde. Presne tým je charakteristická nová privátna značka Slovenskô, ktorá je odteraz stálou súčasťou ponuky reťazca Lidl. Zákazníci, ktorých zaujíma pôvod potravín majú tak uľahčenú prácu pri prezeraní obalu. Privátna značka je vizuálne zjednotená a ľahko odlíšiteľná. Lidl týmto krokom pokračuje v systematickej podpore slovenských dodávateľov. 
Aj v aktuálnej neľahkej situácii je snahou spoločnosti Lidl neprestajne zvyšovať podiel produktov od slovenských dodávateľov. Svedčí o tom fakt, že cieľ, ktorý sa týka zvýšenia nákupnej hodnoty výrobkov od lokálnych dodávateľov o 20 % do konca obchodného roka 2020, sa v roku 2019 podarilo naplniť, dokonca prekonať o ďalších 10 %. Do roku 2025 by Lidl chcel zvýšiť hodnotu výrobkov nakúpených od slovenských dodávateľov o 30%. 
„Každým rokom nám rastie počet slovenských dodávateľov potravín, podiel ich výrobkov na našom sortimente a tiež ich celková hodnota. V poslednom uzavretom obchodnom roku sme slovenským dodávateľom zaplatili viac ako 320 miliónov eur v nákupných cenách – medziročne ide o nárast o 13 % alebo inak povedané o 40 miliónov eur. Aktívne podporujeme aj export slovenských firiem do zahraničia, ide o výrobky v hodnote desiatok,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ pre Lidl Slovensko. 
 
Za lokálne produkty považuje Lidl tie, ktoré boli vyrobené firmami so sídlom na území Slovenskej republiky. Práve týchto dodávateľov aj v obchodných rokoch 2018-2019 diskont hľadal prostredníctvom špeciálnej výzvy „Slovenskí dodávatelia, dajte o sebe vedieť“, ktorú aj dnes nájdete na webovej stránke www.lidl.sk. Aby však mohol Lidl podiel lokálnych produktov vo svojom sortimente zvyšovať, je dôležité, aby ich preferovali najmä zákazníci.
"Privátna značka Slovensko" je jedným z ďalších veľmi silných projektov na podporu slovenského potravinárstva a poľnohospodárstva. Bude unikátna práve tým, že bude mieriť na to najtypickejšie slovenské, pochádzajúce z rôznych regiónov, rôznych kútov Slovenska, od Spiša, cez Gemer až po Západné Slovensko a zákazník v predajni bude vidieť  regionálne špeciality,“ dodáva Matúš Gála.

Jedným z dodávateľov, ktorý spolupracuje s Lidlom a zákazníci nájdu jeho výrobky na pultoch predajní medzi sortimentom novej privátnej značky je Tatranská mliekareň. „Spoločnosť Lidl patrí medzi našich TOP 5 odberateľov, určite nám spolupráca s Lidl priniesla možnosti rozšírenia objemu produkcie a taktiež sa nám v priebehu dlhoročnej spolupráce otvorili aj iné trhy v rámci Európy – vďaka privátnym značkám. Vždy sa snažíme nájsť kompromis, ktorý následne aplikujeme do spolupráce,“ vyjadril sa Ján Husák, obchodný riaditeľ uvedenej spoločnosti vyrábajúcej širokú škálu mliečnych produktov.
Ďalším príkladom podpory slovenských dodávateľov zo strany Lidla je družstvo Zeleninárska, ktoré združuje 13 pestovateľov. Pôsobia na regionálnej úrovni a zemiaky, cibuľu, koreňovú a ostatnú zeleninu pestujú na poliach rozprestierajúcich sa od Trnavy po Sládkovičovo cez Bernolákovo a Šamorín. So Zeleninárskou nadviazal Lidl spoluprácu na konci roka 2018 a odvtedy toto družstvo dodalo na pulty jeho predajní až 33 500 ton zemiakov a zeleniny.
Juraj Mačaj, predseda spoločenstva uviedol: „Lidl nám priniesol stabilitu do pestovania a následného spracovania našich hlavných plodín, zemiakov, cibule, cesnaku a koreňovej zeleniny. Vďaka zvyšujúcej sa spolupráci sme mohli zvýšiť pestovateľské plochy, čomu sme následne prispôsobili  naše spracovateľské a skladovacie kapacity. Takáto podpora podnikania samozrejme ide ruka v ruke aj s rastom pracovných miest, ktoré vieme v rámci regiónu ponúknuť.“
 
Nový rad výrobkov Slovenskô, ktorého sú aj uvedení dodávatelia súčasťou, v sebe snúbi kvalitné slovenské výrobky - od zeleniny, mäsových výrobkov, mliečnych výrobkov až po pekárenské produkty. Mnohé sú opradené tradíciami a ich korene siahajú ďaleko do histórie ako napríklad Spišské párky, Gazdovská parenica, šúľance a iné. Detaily a zaujímavosti priblížila etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD.: „Parenica sa robí z ovčieho mlieka, pričom vysokohorský chov oviec k nám priniesli v 17. storočí valasi v rámci valašskej kolonizácie. Boli to pastieri zo špecifickou pastierskou kultúrou a spôsobom života. Šúľance zas patria k starému obradovému jedlu. V minulosti sa konzumovali na Štedrý večer, Nový rok, na Hromnice kvôli tomu, aby bolo obilie, ľan a konope dlhé a dobre sa vydarili. Na tradíciu stredovekých poctivých mäsiarskych majstrov na Spiši nadviazala aj výroba spišských párkov. Na ich výrobu sa kupovali teľatá z vysokohorských pastvín, najčastejšie zo Zamaguria. Aj konzumácia údenín mala svoju tradíciu. Jedli sa zásadne rukami, pri zahryznutí museli puknúť.“
 
Už teraz nájdu zákazníci desiatky výrobkov radu Slovenskô na pultoch predajní Lidl a postupne sa ich množstvo bude zvyšovať. Dlhodobým cieľom pri tejto privátnej značke je zapojiť aj ďalších dodávateľov a ich produkty. Okrem výrobkov typických pre slovenské regióny, ktoré dostali vlastnú vizualitu, spoznajú zákazníci v Lidli produkty od domácich dodávateľov podľa loga Slovenskô. To bude umiestnené na ďalších desiatkach produktov vyrobených na Slovensku, napríklad na minerálnej vode či tofu.
Domáci dodávatelia zaviezli v poslednom uzavretom obchodnom roku tretinu všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 22%.