Slováci sa vo svojich domácnostiach cítia horšie ako pred rokom

20.02.2023 19:17

Uvádza nová IKEA správa o živote v domácnosti 

Podľa najnovšieho prieskumu IKEA o živote v domácnosti sa vyše polovica Slovákov a Sloveniek (53 %) obáva finančnej situácie vo svojej domácnosti a 49 % celkového stavu ekonomiky. Obavy slovenských respondentov sú však stále menšie ako svetový priemer, v rámci ktorého sa hodnoty vyšplhali nad 60 %. V nadväznosti na očakávaný nárast životných nákladov sa mnoho z nás pripravuje na odklad renovácie či modernizácie domácnosti. Faktom však je, že podľa prieskumu iba 23 % ľudí na Slovensku si myslí, že ich domácnosť odzrkadľuje ich osobnosť. Zvyšní respondenti by renováciu domácnosti privítali.

Podľa spoločnosti IKEA je domov najdôležitejším miestom na svete, preto by mal napĺňať všetky naše potreby a odzrkadľovať našu osobnosť. IKEA prieskum o živote v domácnosti však poukázal na to, že iba 58 % ľudí na Slovensku si myslí, že môžu byť doma sami sebou, pričom s týmto tvrdením súhlasia najviac ľudia, ktorí bývajú osamote. Zároveň iba viac ako polovica respondentov (51 %) uvádza, že sa vďaka svojmu domovu cítia psychicky dobre. Túto skupinu tvoria najmä Slováci, ktorí bývajú s partnerom alebo partnerkou, prípadne ľudia bývajúci s deťmi. Iba jedna pätina (20 %) ľudí na Slovensku sa stotožňuje s názorom, že ich domácnosť pre nich predstavuje synonymum slobody. Priemerne vo svete s týmto názorom súhlasí 35 % respondentov.

Slováci sa vo svojich domácnostiach cítia horšie než pred rokom
Iba 23 % (svetový priemer 58 %) Slovákov a Sloveniek si myslí, že ich domácnosť odzrkadľuje aj ich osobnosť a iba o desať percent viac z nás (33 %) má zo svojej domácnosti lepší pocit než minulý rok. Ľudia na Slovensku sa však vo všeobecnosti cítia doma horšie než minulý rok – zvlášť tí, ktorí bývajú sami. Podobne ako Slováci, sa v porovnaní s minulým rokom vo svojej domácnosti cítia horšie aj napríklad obyvatelia Talianska (30 %) či Maďarska (29 %). Najspokojnejšia je väčšina obyvateľov Estónska (64 %), Filipín (64 %) a Indie (56 %), ktorí sa vo svojej domácnosti cítia v porovnaní s minulým rokom lepšie.

Bezpečie a pohodlie sú najdôležitejšie potreby Slovákov
Pre viac ako 8 z 10 Slovákov sú dôležité všetky emocionálne potreby v domácnosti, no za najdôležitejšie sú považované pohodlie (93 %), bezpečie (92 %) a súkromie (91 %). Za najmenej dôležité emocionálne potreby respondenti určili pocit príslušnosti, úspech a vlastníctvo. Podľa prieskumu domov napĺňa všetky emocionálne potreby viac tým ľuďom, ktorí bývajú s dieťaťom alebo ľuďom, ktorí bývajú s partnerom či partnerkou.

Ideálny domov: materiálne veci vs. ľudia a zážitky
V prípade, ak má domácnosť odzrkadľovať osobnosť respondenta, sú pre Slovákov a Slovenky dôležité veci, ktoré si kúpia (46 %), priestor na ich záľuby a potreby (43 %) a ľudia, s ktorými bývajú (41 %). Aj tu však môžeme vidieť rozdiely pri vybraných skupinách respondentov. Ľudia, ktorí bývajú osamote, v prieskume označovali častejšie než ostatní ako dôležité veci, ktoré si kúpia (54 %), priestor na svoje záľuby a potreby (47 %) či vlastnoručne vyrobené veci (36 %). Naopak, ľudia, ktorí bývajú s deťmi alebo s partnerom, považujú tieto veci za menej dôležité a za dôležitých považujú najmä ľudí, s ktorými bývajú (52 %) a veci pripomínajúce minulosť či zážitky (s deťmi 41 %/ s partnerom 44 %).

Čo musí pre Slovákov a Slovenky spĺňať predstava o ideálnej domácnosti? Najdôležitejšou je jednoznačne možnosť odreagovať sa a oddýchnuť si (49 %). Dôležitou súčasťou je však aj možnosť načerpať psychickú a fyzickú silu (32 %) a využívať dostupný priestor maximálne efektívne (30 %).

Protichodné názory ovplyvňujú spokojnú domácnosť
Prieskum spoločnosti IKEA ukázal, že až 86 % Slovákov a Sloveniek v domácnosti pravidelne niečo rozčuľuje. Najčastejšie je to odlišný pohľad spolubývajúcich na neporiadok (24 %), chýbajúce miesto na odkladanie vecí (23 %), priveľa vecí bez vlastného miesta (20 %), neporiadok v domácnosti (18 %), neschopnosť zrenovovať si veci v domácnosti (16 %) či domáce práce (15 %).

Hoci neporiadok v domácnosti a domáce práce patria do TOP 6 vecí, ktoré Slovákov najviac v domácnosti rozčuľujú, v porovnaní so svetovým priemerom ich rozčuľujú menej (18 % vs. 25 % a 15 % vs. 23 %). Prieskum o živote v domácnosti rovnako odhalil, že ženy pravidelne rozčuľuje neporiadok viac ako mužov (22 % vs. 14 %). Tento 8-percentný rozdiel bol na stupnici najvýraznejší. 

Jedli sme v posteli, rozprávali sme sa s kvetmi a pracovali na záchode
Domov je naše bezpečné miesto, preto v ňom realizujeme viacero bežných aj výnimočných aktivít. Čo všetko robili Slováci doma počas posledných 12 mesiacov? Napríklad viac ako štvrtina (26 %) respondentov konzumovala jedlo v posteli, 23 % opýtaných sa rozprávalo samo so sebou a 12 % sa prihováralo kvetom. Zaujímavým zistením je, že rovnako 12 % Slovákov a Sloveniek sa skrývalo pred ľuďmi, s ktorými býva, pričom 6 % pracovalo na záchode. Prirodzená zvedavosť priviedla 5 % opýtaných k tomu, aby si pozreli v skrini veci iného človeka, bez toho, aby mu o tom povedali.

Ikonická Annie Leibovitz ako súčasť IKEA prieskumu o živote v domácnosti
Pri IKEA prieskume o živote v domácnosti, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 37 000 ľudí na celom svete v 37 krajinách, Ingka Group dospela k jednému z kľúčových zistení. Takmer polovica ľudí na celom svete (48 %) má pocit, že médiá nezobrazujú ich reálny život v domácnosti. A práve táto nerovnováha medzi reálnym životom a životom, ktorý je prezentovaný v médiách, je odrazovým mostíkom pre nové vzrušujúce partnerstvo. Ingka Group nedávno oznámila významnú spolupráca s renomovanou americkou fotografkou Annie Leibovitz, ktorá sa v roku 2023 stane dvornou umelkyňou IKEA.

Annie Leibovitz je uznávaná pre svoju schopnosť zachytiť prostredníctvom fotografie vnútorný život subjektov v intímnych priestoroch či momentoch. Sila jej práce spočíva v talente odhaliť pravdu a zobraziť autenticitu života a emócií. Vďaka tomu je Annie Leibovitz ideálnou umelkyňou pre IKEA a stelesnenie IKEA prieskumu o živote v domácnosti. 

Domov bol pri mojej práci vždy dôležitý,“ vysvetľuje Annie Leibovitz.Ľudí fotím v ich domovoch od začiatku mojej kariéry. Je to spôsob, ako pochopiť, aký naozaj človek je. Túto radu dávam aj mladým fotografom, aby fotografovali ľudí v ich prirodzenom prostredí, v kruhu ich rodiny. Je to jeden z najlepších spôsobov, ako začať. Teším sa na naše partnerstvo s IKEA v roku 2023,“ dodáva.

Ako vždy, IKEA správa o živote v domácnosti stelesňuje záväzok IKEA neustále sa posúvať vpred a prispôsobovať sa meniacej sa realite a tomu, ako ľudia žijú. Počas spolupráce s IKEA bude Annie Leibovitz cestovať po celom svete a prostredníctvom fotografie zachytávať ľudí v ich domovoch. Navštívi sedem rôznych krajín: Japonsko, Spojené štáty americké, Nemecko, Taliansko, Indiu, Švédsko a Anglicko. Vytvorí sériu 25 portrétov, ktoré odhalia nuansy „života doma“, čím vytvorí silný fotografický dokument inšpirovaný IKEA správou o živote v domácnosti.