Pri Mekáčoch vyrástli novostavby hmyzích hotelov

14.09.2022 21:28

Viete o tom, že bez užitočného hmyzu by váš obľúbený burger neobsahoval ani paradajku či uhorku?

 

McDonald's dlhodobo podporuje  aktivity voči  životnému prostrediu a chce byť inšpiráciou aj pre iné spoločnosti. Po umiestnení vtáčích búdok pre malé vtáctvo pri svojich reštauráciách a  zapojení sa do iniciatívy 10 000 stromov, v rámci ktorej spoločnosť financovala výsadbu 26 stromov, prišiel na rad užitočný hmyz. Spoločnosť McDonald's vybavila okolie svojich 20 reštaurácií naprieč celým Slovenskom originálnymi hmyzími hotelmi, ktoré poskytujú útočisko pre užitočný hmyz a prispievajú k lepšej biodiverzite. Výroba domčekov  a výber lokality pre funkčnosť hmyzích hotelov boli pod neustálym dohľadom odborníka.

 

Existencia ľudstva je priamo závislá na opeľovačoch

Včela medonosná je jedným z najvýznamnejších opeľovačov rastlín a plodín rôznych druhov. V prípade úbytku jej populácie či dokonca vyhynutiu by došlo vo veľmi krátkej dobe k úplnému zastaveniu pestovania niektorých druhov plodín a rastlín. Dôsledkom toho by nastalo nielen narušenie ekosystému a potravinového reťazca, ale taktiež by došlo k narušeniu biodiverzity. Tieto skutočnosti by výrazne ovplyvnili ba až ohrozili existenciu ľudstva. Okrem včiel patrí medzi užitočný hmyz napríklad aj lienka sedembodková alebo zlatoočka obyčajná. Hmyzie hotely poskytujú útočisko pre všetky druhy divoko žijúceho hmyzu, ktorý má v nich možnosť prečkať zimu či rozmnožovať sa. „Spoločnosť McDonald's je dlhé roky lídrom v gastro segmente, a preto si uvedomujeme, aké dôležité je zachovať ekosystém pre potravinový reťazec. Dennodenne vyrábame produkty z čerstvých surovín a tiež plodín ako sú šaláty, paradajky či uhorky. Strata týchto zdrojov by mala pre nás všetkých veľmi nepriaznivé následky. 

 

Sme veľmi radi, že na Slovensku môžeme ukázať dôležitosť biodiverzity v mestách stavbami našich malých hotelov pre užitočný hmyz. Pri  vybraných našich prevádzkach sme v týchto dňoch umiestnili až 20 malých „novostavieb“, hovorí Lucia Poláčeková, PR manažérka pre spoločnosť McDonald’s na Slovensku.

Na výrobu užitočných hotelov boli použité ekologické materiály a farby

Za účelom výroby hmyzích hotelov McDonald's opätovne oslovil ornitológov zo spoločnosti ORNIS, s. r. o.,  s ktorými v minulosti umiestnili vo svojich reštauráciách 20 domčekov pre malé vtáctvo. „V súčasnosti poznáme niekoľko desiatok miliónov druhov hmyzu, avšak postupne dochádza k jeho úbytku. Hlavným nepriateľom je človek, industriálna spoločnosť a používanie pesticídov v poľnohospodárstve.

 Každý z nás má však možnosť pomôcť ekosystému a zaobstarať si či vyrobiť hmyzie hotely, tak ako to urobila spoločnosť McDonald's. Ich výroba je jednoduchá a zapojiť do nej môžete aj svoje deti, ktorým tak už od malička vštepíte potrebu ochrany životného prostredia a biodiverzity. Použiť môžete prírodné materiály ako šišky, vetvičky, konáre či mach. My sme na výrobu hmyzích hotelov použili ekologickú drevenú lepenú dosku a vyplnili sme ich 50 trsmi. Duté trubičky rôznych hrúbok obľubujú hlavne včely samotárky. Na náter sme použili ekologické farby určené na drevenú plochu, ktoré sú netoxické a priateľské k životnému prostrediu,hovorí ornitológ Radovan Jombor zo spoločnosti ORNIS, s.r.o.