Pozor na prvé príznaky straty sluchu

18.10.2018 11:31

Pozor na prvé príznaky straty sluchu

Sluch patrí k najdôležitejším ľudským zmyslom. Postupom času však náš sluch slabne, a preto je  dôležité vedieť rozpoznať prvé príznaky zhoršovania sluchu a následne sa i o sluch správne „postarať“.

Sluch sa nezhorší zrazu, keď je človek v seniorskom veku. Sluch slabne postupne. Množstvo  senzorineurálnych a gangliových buniek, teda buniek vďaka ktorým počujeme, je vrodený. Počet týchto buniek s pribúdajúcim vekom  postupne klesá, pretože tieto bunky sa už nevedia deliť a tým pádom  obnoviť. Rýchlosť zhoršenia sluchu závisí nielen na našej  genetickej výbave, ale veľkou mierou k nej prispieva i hluková záťaž. Napríklad práca v hlučnom prostredí či časté počúvanie hlasnej hudby,“ hovorí MUDr. Martin Baraník  z ORL Skalica.

Ľudia počujú, ale nerozumejú

Problémy so sluchom začínajú znížením sluchovej ostrosti.  Skutočné problémy s nepočutím  prichádzajú väčšinou okolo 60. roku života.  Najčastejšie sa prejavujú tak, že človek počuje konverzáciu, ale už presne nerozumie každému slovu. Problém je najviac cítiť v hlučnom prostredí alebo v miestnosti, kde hovorí viac ľudí naraz.

Jedinci trpiaci začiatkom nedoslýchavosti môžu mať taktiež problém rozumieť ľuďom, ktorí majú príliš vysoký hlas. To súvisí s tým, že vekom sa mení frekvenčný rozsah sluchu. Problémy začínajú oslabeným vnímaním vysokých tónov a zvukov. Ľudia sa potom často nevedomky pri konverzácii spoliehajú na odčítavanie z pier.

 „Príčinou nedoslýchavosti je, pokiaľ pominieme genetiku a hlukovú záťaž, postupné sa zhoršenie prekrvenia práve spomínaných senzorineurálnych buniek prehlbujúcimi sa zmenami na cievnom riečišti.  Vplyvom aterosklerózy ciev dochádza k zmenšeniu prietoku krvi v cieve, čo vedie k zníženiu výživy buniek a tým k ich odumieraniu,“ vysvetľuje MUDr. Martin Baraník.

Ako sa starať o sluch?

Pre udržanie dobrého sluchu je najdôležitejšia prevencia. Nevystavujte sa veľkému hluku. Dodržujte zdravú stravu, ktorá znižuje riziko vzniku aterosklerotických plátov v krvnom riečišti tak, aby sluchový orgán bol najmä v tých najvyšších úrovniach dobre zásobený krvou. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto buniek, nie je možné vyliečenie, preto je veľmi dôležitá prevencia. Dobré je užívať napríklad vitamíny skupiny B, najmä B1 a B12, ktoré sa vyskytujú napríklad v droždí.

Špeciálne telefóny

Nedoslýchavosť,  kedy správne nerozumieme, môže veľmi znížiť kvalitu bežného života. Pri bežnej konverzácii si ľudia môžu pomôcť odčítavaním z pier. Pri telefonovaní už nastávajú veľké komunikačné problémy. Na trhu sú ale špeciálne telefóny prispôsobené sluchovým obmedzeniam, ideálne najmä pre seniorov. „Pri vyzváňaní i hovore tieto telefóny nevyužívajú bežné frekvencie, ktoré seniori nepočujú a sú bežné u väčšiny mobilných telefónov, ale naopak, frekvencie pre  nich dobre počuteľné, teda 500 až 250 Hz. Telefóny ponúkajú taktiež efektívne potlačenie rušivého okolitého hluku či priamu kompatibilitu s naslúchadlami. Práve tie nie sú pri ostatných telefónoch vždy samozrejmosťou,“ hovorí  Dominika Uhrová zo spoločnosti Doro, ktorá špeciálne telefóny vyrába.

V prípade použitia naslúchadiel je ale nutné navštíviť lekára, ktorý odporučí nielen vhodný typ slúchadla, ale zabezpečí individuálnu výrobu koncovky, ktorá je pre každého jedinca iná podľa tvaru zvukovodu.