Pomôžte Slovensku byť zelenšou krajinou

01.06.2024 10:47

Hodením skla do čierneho kontajnera „pochovávate“ jeho potenciál. 

Výroba nového skleneného obalu z použitého skla šetrí prírodné zdroje a vyžaduje menej energie ako produkcia z primárnych surovín. Zároveň emituje menej emisií CO2, ktoré z primárnych surovín unikajú v produkčnom procese. „Obalové sklo sa snažíme vyrábať v prvom rade z vyhodených sklenených fliaš alebo obalov, výroba je tak ekologickejšia a uhlíková stopa výrazne nižšia. Pridaním každých 10 percent črepov do vsádzky, šetríme približne 3 percentá energie a 7 percent oxidu uhličitého. Pokiaľ sú ľudia naučení hádzať použité sklo do zelených košov, spoločne tak vieme prispieť k šetreniu životného prostredia na Slovensku,“ Boris Sluka, generálny riaditeľ spoločnosti Vetropack Nemšová, ktorá na Slovensku pôsobí ako jediný recyklátor obalového skla. Niektorí ľudia žiaľ stále hádžu sklenené fľaše a obaly do komunálneho odpadu, čím zatracujú ich ďalší potenciál. Vyhodené sklo tak následne putuje na skládku odpadu, kde sa v porovnaní napríklad s papierom nerozkladá. „Na Slovensku máme krásnu prírodu a pre jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je nevyhnutné recyklovať. Potrebujeme zmobilizovať Slovákov, aby začali viac separovať sklo ako aj ostatné odpady,“ dodáva Sluka.