Pomôžte druhým – darujte 2% z daní!

17.04.2023 15:26

Do konca apríla zostáva ešte pár dní nato, aby ste sa rozhodli darovať niekomu 2% z daní. Pomôžte druhým a venujte ich napríklad ľuďom, ktorí stratili domov a sú na úteku.

 

Za vaše 2% z daní bude vďačná Slovenská humanitná rada – ide o národné dobrovoľnícke centrum, ktoré zastrešuje 116 charitatívnych a humanitných organizácií, občianskych združení a nadácií pôsobiacich v sociálnej oblasti.

 

Slovenská humanitná rada je okrem iného aj implementačným partnerom medzinárodných organizácií UNHCR (Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov) a UNICEF (Detský fond Spojených národov) na Slovensku. Realizuje viacero projektov, v súčasnosti napríklad spolu s UNICEF a UNHCR zriaďujú tzv. „Blue Dot“ centrá. Ide o bezpečné miesta, kde nájdu ľudia na úteku podporu  a ochranu. Na jednom mieste získajú potrebné informácie, poradenstvo o miestnych službách, odporúčania na zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, právnu pomoc či psychosociálnu podporu. Blue Dot centrá poskytujú taktiež základnú lekársku pomoc, občerstvenie, teplý nápoj, nepotravinový sortiment, pohotovostnú starostlivosť o deti bez sprievodu, prepravu zraniteľných osôb a ľudí so zdravotným postihnutím.

Poskytované služby sú zamerané predovšetkým na pomoc utečencom, so špecializovaným zameraním na deti a tie skupiny, ktoré sú najviac ohrozené, na ľudí so zdravotným postihnutím, na ľudí, ktorí by mohli byť predmetom obchodovania s ľuďmi, na ľudí, ktorí prežili násilie a utečencov z komunity LGBTQI+. V rámci poskytovaných služieb sa zamestnanci Slovenskej humanitnej rady taktiež venujú pomoci utečencom v utečeneckých táboroch v SR a integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do spoločnosti.

 

Podporte Slovenskú humanitnú radu, venujte jej 2% zo svojich daní. 30.4.2023 je posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane). Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ. V tomto potvrdení je údaj o dátume zaplatenia dane a základ na vypočítanie 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby špeciálne pre Slovenskú humanitnú radu nájdete tu.