O čom sa nehovorí (a malo by)

23.09.2016 10:32

Viete o tom, že vám na inkontinenčné pomôcky môže prispieť poisťovňa? Ako?

S inkontinenciou, alebo tiež samovoľným únikom moču, má skúsenosť približne štvrtina populácie, no len 14 % z nich rieši tento problém za pomoci správnych výrobkov. Vedeli ste tiež, že vám na inkontinenčné pomôcky môže prispieť i vaša poisťovňa? Stačí len prekonať ostych a navštíviť vášho lekára.

Takmer polovica inkontinentných o príspevku nevie

Inkontinencia je stále problémom, o ktorom sa málo hovorí a ľudia, ktorým sužuje život, sa za ňu hanbia. To však vedie k nedostatočnej informovanosti a k tomu, že pacienti často nevedia, ako si môžu pomôcť. Na trhu je pritom v dnešnej dobe mnoho vhodných pomôcok, vďaka ktorým môže byť život s inkontinenciou o niečo komfortnejší. A navyše, máte i možnosť ich hradenia z verejného zdravotného poistenia. Mnoho ľudí to nevyužíva, pretože až 48 % pacientov o jej existencii nevie. Nevedomosť a šírenie nepravdivých mýtov je dôvodom, prečo sú inkontinentní pacienti často ukrátení o možnosť viesť život s touto diagnózou o niečo pohodlnejšie.

Trojica inkontinenčných mýtov:

1.Poisťovňa poskytuje príspevok len starším, ZŤP a imobilným inkontinentným pacientom

Nie! Zdravotné poisťovne poskytujú príspevok už od druhého stupňa inkontinencie, ktorá sa môže prejavovať pri bežných činnostiach, ako je smiech, zakašľanie, či malá fyzická záťaž.

2.Obyčajné vložky môžu nahradiť inkontinenčné

Nie! Inkontinenčná vložka obsahuje systém zábrany úniku moču a pachu. Bežné menštruačné vložky sú uspôsobené na zachytenie menštruačnej krvi, ktorej obvykle nebýva také množstvo ako uniknutého moču. Niektoré inkontinenčné vložky, napríklad Depend Maximum, absorbujú až 953 ml tekutiny.

3.O príspevok na pomôcky musíte žiadať na príslušnom úrade

Nie! Pacient sa nemusí dožadovať príspevku na úrade a ani na poisťovni. Poukaz na liečebnú pomôcku mu poskytne odborník.

Ako postupovať?

Pre poskytnutie príspevku na inkontinenčné pomôcky je nutné stanovenie diagnózy odborníkom. Ten určí, či a akým druhom inkontinencie trpíte a aké pomôcky sú pre vás najvhodnejšie.

Savé a iné pomôcky pre inkontinentných pacientov vám môžu predpísať na poukaz nasledujúci odborní lekári: urológ, neurológ, gynekológ, pediater a v prípadoch plienkových nohavičiek aj onkológ či chirurg. Opakovaný predpis vám na odporúčanie niektorého z týchto lekárov môže vydať i praktický lekár.

Zdravotné poisťovne poskytujú príspevok na inkontinenčné pomôcky pre osoby od troch rokov, v závislosti od stupňa inkontinencie v daných finančných limitoch:

1.       stupeň (občasný únik moču) - poisťovne príspevok neposkytujú

2.       stupeň (častý únik moču) - mesačný finančný limit = 14,77 €

Príspevok sa vzťahuje na vložky so savosťou 120 ml-800 ml, vkladacie plienky a fixačné nohavičky.

3.       stupeň (trvalý únik moču) - mesačný finančný limit = 51,94 €

Príspevok sa vzťahuje na vložky so savosťou nad 800 ml (maximálne 60 kusov), vkladacie plienky, naťahovacie nohavičky, plienkové nohavičky, fixačné nohavičky a podložky pre chorých (maximálne 60 kusov).

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, avšak na každý druh pomôcky musíte mať vypísaný samostatný poukaz.

Odporúčanie lekára je možno využiť maximálne po dobu šiestich mesiacov, výnimkou je diagnostikovanie trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u odborného lekára.

Ak neskôr zistíte, že počet a druh doporučený pomôcok vám nevyhovuje, môžete ísť za odborníkom aj pred uplynutím polroka a zmeniť druh alebo počet pomôcok. Pokiaľ neprekročíte limit stanovený zdravotnou poisťovňou, bez problémov vám nový podklad vystaví.

Inkontinenčné pomôcky sú k dispozícii v lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych potrieb. V prípade, že máte odporúčanie odborníka a predpísané množstvo pomôcok je v súlade s finančným limitom, potom nedoplácate nič. V prípade, že potrebujete pomôcok viac, než koľko je možné získať v rámci finančného limitu, zaplatíte iba alikvotnú čiastku, ktorá prekračuje hradený mesačný limit.