Movember nie je preklep

04.11.2019 19:33

Milé dámy, aj vás prekvapilo, koľko fúzatých či bradatých mužov tento mesiac stretávate? November je mesiac, ktorý sa u mužov nesie posledné roky v znamení fúzov a brád. Ako všetci dobre vieme, podporujú týmto spôsobom boj s rakovinou prostaty. Movember, ako sa začalo hovoriť novembru, pôvodne tento účel vôbec nemal. (Ako veľa nápadov, aj tento vznikol pri konverzácii dvoch opitých priateľov v krčme.)

Dnes je movember charitatívna a každoročne sa konajúca gender zameraná akcia. Účelom charity je získanie finančných prostriedkov a zároveň zvyšovanie povedomia o zdravie mužov. Osobitná pozornosť je venovaná podpore zdravého životného štýlu mužov a osvete v oblasti mužských ochorení, akými sú rakovina semenníkov a rakovina prostaty. Ďalším cieľom podujatia je upozorniť na problematiku duševného zdravia a samovrážd.
 
Názov charity vznikol ako hybridné zložeine dvoch anglických slov, fúzy (moustache) - vyjadrujúce typicky mužský znak - a november (November).
 
Každoročná celosvetová akcia je viditeľná už na začiatku novembra, kedy sa muži oholpa a do konca mesiaca si nechajú rast fúziky. Záštitu poskytuje nadácia Movember, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia o mužských chorobách. Dôraz je kladený na včasnú detekciu rakoviny semenníkov, najmä u mladých mužov ich pravidelným samovyšetrením. Podobne je starším mužom odporúčaná pravidelná kontrola prostaty.
 
 

Celomesačné vyberanie finančného príspevku medzi priateľmi, firmami a sponzormi vrcholí zaslaním príspevku na konto organizácie. Organizácia ponúka prispenia na konkrétnu osobu, skupinu ľudí alebo ako všeobecný dar, ktorý bude použitý na výskum a boj proti rakovine, a tiež na osvetu problematiky.