Leto plné zážitkov

29.04.2019 15:51

Príspevok od zamestnávateľa aj na letný tábor

Denné a pobytové letné tábory pre deti je možné sčasti uhradiť aj prostredníctvom rekreačných poukazov. Dennetabory.sk so 16-ročnou tradíciou otvárajú deťom brány aj tento rok. A čaká na ne až 34 detských tematických táborov.

„Pestrá ponuka tohtoročných letných denných aj pobytových táborov vychádza z našich dlhoročných skúseností a zohľadňuje  zvyšujúce sa nároky detí. Vďaka nim pribúdajú stále nové témy táborov, ktoré pripravujeme v spolupráci s odbornými metodikmi. Deti sa hrou učia, vytvárajú si nové priateľstvá a netrávia čas pred televíziou alebo počítačom. Prihliadame  na novú legislatívu platnú od januára tohto roku a chceme  vyjsť v ústrety aj rodičom. Platby za tábory môžu uhradiť aj formou rekreačných poukazov. Akceptujeme úhradu faktúrou, ako aj ktoroukoľvek rekreačnou kartou, hovorí Michal Moško, MBA, generálny sekretár OZ Preliezka.

Dennetabory.sk pripravili aj na tento rok širokú paletu zábavných a poučných denných aktivít. „Deti môžu zažiť skutočné dobrodružstvo v zrekonštruovaných vojenských Bunkroch odvahy, dievčatá sa stať dámami vo Svete mladých dám, pokusy prekvapia a zabavia Einsteinových učencov a veľmi obľúbený je aj tábor Leto s kockami LEGO,“ dodáva Michal Moško.

Od januára platí na Slovensku novelizovaný zákon o cestovnom ruchu, ktorý zavádza novinku –  rekreačné poukazy. Platí pre zamestnancov, ktorí pracujú v spoločnosti, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a ich zamestnanecký pomer trvá nepretržite 24 mesiacov. Využiť sa dá aj na úhradu detských letných táborov, denných aj pobytových, na území Slovenska. Zamestnávateľ prepláca až 55 % zo sumy tábora, maximálne však do výšky 275 €.

Vek detí v táboroch sa posúva čoraz nižšie. V Dennetabory.sk môžu rodičia umiestniť deti od 4 do 14 rokov.  V prípade využitia rekreačných kariet sú podmienky presne špecifikované: dieťa musí navštevovať základnú školu alebo prvé štyri ročníky 8-ročného gymnázia a pobyt v tábore musí čerpať počas školských prázdnin. Ďalšou podmienkou je, že musí ísť o dieťa zamestnanca, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej opatery, dieťa zverené do starostlivosti alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Na uplatnenie príspevku od zamestnávateľa na úhradu detského tábora sú k dispozícii dva spôsoby: platba faktúrou a platba elektronickou kartou. Pri prvej možnosti je potrebné tábor najskôr objednať, zaplatiť a potom faktúru do 30 dní predložiť zamestnávateľovi. Zamestnávateľ uhradí zamestnancovi sumu vo výške 55 % z uvedenej ceny tábora.

Pri elektronických rekreačných kartách je postup iný, pretože karty sú už nabité kreditom. Zamestnanec platí za tábor priamo kartou. Dennetabory.sk akceptujú všetky typy elektronických kariet.

Mnohí rodičia sa s výberom tábora rozhodujú na poslednú chvíľu. „Pri denných táboroch deti netrpia stresom z odlúčenia, keďže večer sú už opäť doma pri rodičoch,“ dodáva M. Moško. Odborníci odporúčajú preštudovať si zameranie a odbornosť tábora a zistiť si i referencie ostatných rodičov.

Občianske združenie Preliezka je na slovenskom trhu 16 rokov a zameriava sa na poskytovanie voľnočasových aktivít pre deti od 4 do 14 rokov. Prostredníctvom webu dennetabory.sk poskytuje až 34 tematických táborov, ktoré sú dôkladne pripravovane spoluprácou s odbornými metodikmi. Deti rozvíjajú svoju predstavivosť, učia sa hravým spôsobom a získavajú nové priateľstvá. Aktuálna ponuka denných táborov je na stránke www.dennetabory.sk