Keď nám dôjdu slzy

08.10.2020 22:49

Zdravé telo nič neboli. Preto ak cítite nepríjemný pocit v očiach zbystrite pozornosť. Pri bežných činnostiach by ste si pohyb očí nemali uvedomovať a pri zmene pohľadu necítiť žiadne škriabanie či nadmerné slzenie. Ak tomu tak nie je, zbystrite pozornosť.

Oko funguje ako zrakový analyzátor a preto je z praktického hľadiska najdôležitejším ľudským zmyslom. Získavame ním väčšinu informácií. Vidieť znamená vnímať okolitý svet. Stratou alebo poškodením zraku si človek uvedomuje jeho dôležitosť. Nenahraditeľnou súčasťou fungovania oka sú preto aj slzy, ktoré  zohrávajú pri jeho ochrane významnú úlohu.

Moderná doba priniesla očiam aj syndróm suchého oka. O čo presne ide? Syndróm suchého oka je vlastne nestabilný slzný film, ktorý potenciálne poškodzuje očný povrch a je sprevádzaný zápalom. Neliečené suché oči spôsobujú príznaky ako je pálenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa v oku. Paradoxne sa môžu vyskytnúť aj nadmerne slziace oči. Suché oči môžu navyše viesť k výraznému zhoršeniu zraku a k zníženiu kvality života.

Príčiny suchých očí sú rozmanité

Za syndróm suchého oka môžu najmä vonkajšie vplyvy,  kedy sú oči vystavené negatívne pôsobiacim vplyvom prostredia (klimatizácia, centrálne vykurovanie, výfukové splodiny) a zároveň sú kladené zvýšené nároky na ich funkciu (dlhodobé šoférovanie či práca s počítačom). Jedným z novodobých príznakov je podľa vedcov z kanadskej univerzity Waterloo aj nosenie rúšok, ktoré je v čase celosvetovej pandémie COVID-19  povinné. Ako vedci zistili, rúško Je prekrýva horné dýchacie cesty a tým sa výrazne znižuje šírenie vzduchu smerom od úst a nosa. Vzduch ktorý vydychujeme sa však musí rozptýliť a pokiaľ rúško presne nedosadá, vzduch smeruje hore. Teplý vydýchnutý vzduch spôsobuje odparovanie slzného filmu a toto dlhodobé odparovanie pravdepodobne spôsobuje aj vznik suchých miest na povrchu oka.  Vzniká tak nutkanie oko si pretrieť, to však rozhodne neodporúčajú. Prenos vírusu COVID-19 je možný ústami a nosom a v menšej miere aj očami. Dotyk tváre neumytými rukami môže zvýšiť pravdepodobnosť infekcie. Preto je nevyhnutné dohliadať na správne nosenie rúška, najmä na to, aby priliehalo k nosu a vzduch sa tak šíril smerom dole.

Ochranný film, ktorý očiam pomáha

Pri ľahších formách ochorenia sa postupuje metódou aplikovania umelých sĺz. Tie chránia a zvlhčujú oko, čím sa nahrádzajú alebo dopĺňajú prirodzené slzy, ktorých je v týchto prípadoch buď málo, alebo sú slzy nekvalitné. Vhodnou zdravotníckou pomôckou, sú očné kvapky Artelac Rebalance, ktoré blahodarne pôsobia na oko i jeho povrch - chránia ho, zvlhčujú a poskytnú mu dôležité prirodzené prostredie,“ hovorí očná lekárka MUDr. Ivana Krčová, PhD.  V ťažších prípadoch, keď takáto liečba už nezaberá, je nutné vykonať buď zákrok, ktorý dočasne alebo trvale zablokuje odtokové kanáliky, alebo chirurgicky vyriešiť problém s viečkami. Pri týchto postupoch sa docieli trvalé vytvorenie filmu na povrchu oka, ktorý oko zvlhčuje a chráni. Ako pri všetkých zdravotných ochoreniach, aj tu platí, že včasná diagnóza vie minimalizovať škody, ktoré ochorenie na oku spôsobí.