#HereToBeHeard

28.10.2021 20:02

10.000 žien sa zapojilo do #HereToBeHeard:

Mars zverejňuje zistenia z globálnej štúdie na ceste k rodovej rovnosti

 

  • prinášame hlasy žien, ktoré sú často nevypočuté – štúdia #HereToBeHeard inšpirovala 10.319 žien z 88 krajín, aby sa pridali k výzve na systémovú zmenu
  • táto nová správa poskytuje praktické odporúčania, ako prekonať bariéry, ktoré ženám bránia dosiahnuť svoj plný potenciál
  • Victoria Mars vidí #HereToBeHeard ako silný nástroj zmeny a vyzýva všetky spoločnosti, aby sa na tejto iniciatíve zúčastnili
  • Zuzana Lošáková hovorí, že Mars Central Europe pokračuje na ceste k rodovej rovnosti
  • Daria Maslovskya zdôrazňuje, aké dôležité je načúvať potrebám zamestnancov

Spoločnosť Mars, Incorporated zverejnila výsledky globálnej štúdie #HereToBeHeard, ktorá bola vytvorená s cieľom získať názory všetkých žien – nezávisle od rasy, veku, sexuálnej orientácie, vierovyznania, zdravotného stavu – a zapojiť ich do rozumného dialógu o tom, ako by svet mohol byť inkluzívnejší. Štúdia bola uvedená v čase, keď zdrvujúce a disproporčné dopady pandémie Covid-19 posunuli boj o rodovú rovnosť žien späť o 136 rokov[1]. Nová správa si dala za cieľ opäť sa priblížiť cieľu rodovej rovnosti.

 

V priebehu troch mesiacov sa do tejto crowdsourcingovej iniciatívy zapojilo až 10.319 žien z 88 krajín, ktoré odpovedali na jednu jedinú otázku: Čo je potrebné zmeniť, aby ženy dosiahli svoj plný potenciál?. Ženy v krátkych nahrávkach, ako aj v hlbokých osobných úvahách volali po systémovej zmene, ktorú očakávajú od svojich zamestnávateľov, vlád, komunít aj mužov, a aby im tak pomohla prekonať bariéry, ktorým čelia. Výsledkom je presná a inšpirujúca správa, ktorá vyzýva spoločnosť, aby ženy počúvala, učila sa a robila viac pre rodovú rovnosť. Štúdia je súčasťou platformy Plný potenciál spoločnosti Mars a slúži na posun smerom k rodovej rovnosti.

Spoločnosť Mars na tejto ankete spolupracovala s tímom vedcov z iniciatívy Budúcnosť marketingu Obchodnej školy Saïd pri Oxfordskej univerzite a externými kvalitatívnymi analytikmi, ktorí vyhodnocovali odpovede účastníčok. Podľa výsledkov oxfordského tímu 80% žien uviedlo, že potrebujú, aby sa skončila systémová diskriminácia a pretrhli rodové stereotypy. 79% z nich zase potrebuje rovnocenné pracovné príležitosti, zatiaľ čo 65% žien chce mať väčšie slovo pri rozhodovaní sa. Je zaujímavé, že 71 percent žien zdôraznilo, že práve muži hrajú kľúčovú úlohu – či už ako spojenci pri riešení, alebo ako prekážky v ich posune vpred.

 

Čo môžu spoločnosti a verejnosť urobiť?

Celosvetovo pandémia spôsobila katastrofu v oblasti pracovných miest žien, kde prišlo o prácu 64 miliónov z nich. Zároveň došlo k strate viac ako 800 miliárd dolárov obratu, čo predstavuje združený HDP 98 krajín.[2]  Tento masový exodus talentu a potenciálu je veľkou stratou a je nepochybne spoločenskou zodpovednosťou spoločností tieto miesta obnoviť a poskytnúť ženám viac príležitostí.

 

V budúcnosti Mars plánuje využiť zistenia iniciatívy #HereToBeHeard – ktorej sa zúčastnilo viac ako 1.200 partnerov Mars – a navrhnúť a zaviesť nové politiky a kroky pre podporu našej platformy pre rodovú rovnosť Plný potenciál, ktorá bola uvedená v roku 2020.  Podarilo sa nám zaviesť už niekoľko rozvojových opatrení pre nové príležitosti pre ženy na pracoviskách, podporu komunít a trhu práce. Mars si stanovila cieľ 100% rodovo vyrovnaných vedúcich tímov.[3] Počas prvého roku spoločnosť jasne postúpila v plnení tohto cieľa, keďže tento pomer zvýšila zo 43% na 50%. 

 

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

 

 

Victoria Mars, členka rodiny a ambasádorka programu Plný potenciál: „Pýtali sme sa žien všade na svete a ony nám rozpovedali svoje príbehy, podelili sa so svojimi nápadmi, povedali nám o svojich ambíciách, no aj frustráciách. Položená otázka možno bola jednoduchá, no hĺbka a šírka ich odpovedí nás veľmi prekvapila – boli poučné, plné výziev, a často aj dojemné. Spoločnosti musia prispieť k posunu vpred. Mars sa preto zaväzuje prispieť k rodovej rovnosti a vyzývame aj iné spoločnosti, vlády a občianskych partnerov, aby sa nebáli a investovali do tejto iniciatívy. Nech týchto 10.000 hlasov je silným nástrojom zmeny.“

 

Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director spoločnosti Mars Central Europe: „Sme všetkým ženám vďačné, že sa zapojili do tejto kampane, ktorá bola o počúvaní sa – z pohľadu rôznych perspektív a životných skúseností žien všade po svete. Týchto 10-tisíc hlasov nám v spoločnosti Mars pomáha stanoviť si priority a tešíme sa, že budeme pokračovať na ceste k rodovej rovnosti. Spoločnosť Mars Central Europe sa zaväzuje dosiahnuť rodovo vyrovnaný vedúci tím a sme hrdí na to, že 4 z 9 členov vedenia Mars Central Európe sú ženy. Sme radi, že pomáhame tvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, kde sa všetkým bez rozdielu bude dariť.“

 

Daria Maslovskya, People & Organisation Director spoločnosti Mars Central Europe: „Sme dojatí silou žien, ktoré sa do kampane zapojili. Sme si vedomí, že je potrebné ešte veľa spraviť. Štúdia to len potvrdila – musíme ďalej budovať na silných základoch ruka v ruke s našimi partnermi. Výsledky prieskumu sú dobrým upozornením pre spoločnosti všade na svete – aby počúvali ženy a riadili sa tým, čo hovoria. Budeme si naďalej všímať potreby našich partnerov a to, čo hovoria. To, čo teraz najviac potrebujú, je flexibilita. Máme zaužívané otvorené konverzácie s tímami a líniovými manažérmi, aby všetci mali príležitosť povedať, čo majú na srdci. V spoločnosti Central Europe ako jeden z príkladov takejto flexibility ponúkame flexibilný pracovný čas – skrátenú pracovnú dobu alebo prácu na čiastočný úväzok, aby sme vedeli reagovať na potreby našich partnerov.“

 

Ak chcete pomôcť rodovej rovnosti, počúvajte sa, učte sa a konajte: www.mars.com/heretobeheard

Spolu zaistíme, aby ženy dosahovali svoj plný potenciál.

 

 

 

O #HERETOBEHEARD

#HereToBeHeard je globálna kampaň spoločnosti Mars, Incorporated, ktorá podporuje zmenu v oblasti rodovej rovnosti. Podporuje cieľ č. 5 Udržateľných rozvojových cieľov OSN. Je súčasťou platformy Plný potenciál spoločnosti Mars, ktorá vyzýva ku konkrétnym krokom v oblasti rodovej rovnosti a poskytnutiu prostriedkov, aby ženy boli skutočne vnímané ako rovné na pracoviskách, v komunitách, kde získavame zdroje, a v spôsobe, ako tvoríme reklamy. Viac informácií o správe #HereToBeHeard od BSR a novinkách platformy Plný potenciál nájdete na stránke mars.com/heretobeheard.

 

Všetky ženy, ktoré sa zapojili do štúdie #HereToBeHeard, nám poskytli súhlas s používaním ich písomných a nahraných odpovedí.[1]https://www.weforum.org/agenda/2021/04/136-years-is-the-estimated-journey-time-to-gender-equality/

[2]https://www.oxfam.org/en/press-releases/covid-19-cost-women-globally-over-800-billion-lost-income-one-year

[3]Rodovo vyrovnané znamená 40-60% všetkých pohlaví vo vedúcich tímoch s aspoň 5 partnermi