Georges Rino: od skromného detstva po stravovanie pre všetkých

31.01.2020 21:55

Syn portugalských prisťahovalcov, Georges Rino, mal neľahký život v predvojnovom Paríži, poznačený šikanou, chorobami aj hladom. Práve tieto ťažké okolnosti ovplyvnili jeho smerovanie a ciele a prispeli tiež k založeniu firmy, neskôr s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorej cieľom bolo poskytovať zamestnancom lepšie stravovanie a život.

Malý Georges Rino sa  narodil  na predmestí Paríža v roku 1927 ako 12. dieťa v poradí chudobným portugalským prisťahovalcom. Jeho otec bol kováč, matka pracovala ako žena v domácnosti, ktorá sa starala o 14 detí. Prvé roky svojho života strávil mladý Georges v období, kedy  sociálna a ekonomická situácia nebola jednoduchá a boli poznamenané biedou a rasizmom.

Bez školy a bez voľna!

Mladý Georges už vo svojich štrnástich rokoch začal pracovať v miestnej továrni, rovnako ako jeho súrodenci. Rok 1941, teda prvý rok Georgea v práci, so sebou priniesol aj obzvlášť tuhú zimu. Rodinu sužoval nedostatok potravín a tak sa hlad a ťažká manuálna práca podpísala aj na zdraví mladého chlapca. Veľmi vážna choroba pripútala Georgea na lôžko na viac ako mesiac. Vo svojich spomienkach neskôr uviedol, že na nohy ho napokon postavil surový vaječný žĺtok a pohárik portského, ktoré mu jeho mama každé ráno podávala.

Návrat do továrne nebol možný

Po vyliečení dostal Georges od lekárov rázne ultimátum. Ak chce prežiť, do továrne sa už nesmie vrátiť. A tak sa Georges začal obzerať po inej, menej fyzicky náročnej práciAbz dohnal medzeru vo vzdelaní, cez deň si privyrábal rôznymi pomocnými prácami a po večeroch navštevoval školu, kde sa učil strojopis a stenografiu. Po druhej svetovej vojne sa zamestnal v kancelárii a angažoval sa po boku začínajúcich odborov za lepšie pracovné podmienky pre pracujúcich ľudí.

Stravovacia poukážka „Chèque Déjeuner“ ako znak úspechu

 

Práve zažité útrapy a vedomie ťažkej situácie pracujúcich ľudí motivovali Georgea so svojimi známymi v roku 1964 k vytvoreniu stravných lístkov. Rozhodli sa založiť spoločnosť vo forme  družstva a poskytovať „Družstevný šek pre stravovanie“ (Chèque Coopératif pour la restauration). „Bolo absolútne vylúčené, aby som založil firmu kapitalistického typu... V prvom rade som chcel vytvoriť spoločnosť, kde sa každý cíti ako doma nie je využívaný pre môj osobný prospech,“ povedal Georges Rino. Jedálny kupón, čiže “Chèque Déjeuner”, dosiahol fenomenálny a neskôr aj medzinárodný úspech (teraz skupina Up a Up Slovensko). Georges Rino nikdy nezabudol na svoj pôvod  a  jeho silné zameranie na hodnotu a potreby človeka sú súčasťou DNA firmy dodnes. Solidarita, inovatívnosť, aktívny prístup, rovnosť a angažovanosť, to sú základné hodnoty, na ktorých stojí aj dnes spoločnosť Up. S odkazom na životnú dráhu Georgea Rina vytvára spoločnosť Up i naďalej produkty a služby, ktoré sú zamerané na zlepšovanie životnej úrovne, rozvoj a blaho pracujúcich.