Desatoro pre zdravé srdce

27.09.2016 19:14

V Európe zomrie 1,7 milióna ľudí pred dosiahnutím veku 75 rokov. Do veku 75 rokov ide o odvrátiteľné úmrtia prevenciou. Najnižšiu mortalitu majú krajiny v okolí Stredozemného mora.  Slovensko je bohužiaľ na chvoste štatistiky úmrtia. V porovnaní s Českou republikou zomrie na Slovensku na kardiovaskulárne ochorenia o 200 ľudí viac. Dôchodkový vek je pre mnohých ľudí čas, na ktorý sa tešia. Môžu si konečne vychutnať oddych a čas strávený s rodinou po mnohých odpracovaných rokoch. Štatistiky tvrdia, že na Slovensku si dôchodcovia vychutnajú dôchodkový vek v zdraví iba 4 roky, v Českej republike raz toľko ako na Slovensku a v Nórsku pekných 15 rokov. Po 65. roku života žijeme najkratší zdravý život z krajín OECD, medzi ktoré patria napr. Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Švajčiarsko, USA a mnoho ďalších. Hoci sa najviac ľudí obáva onkologických ochorení, najväčším strašiakom by mali byť práve kardiovaskulárne ochorenia. Až 32 % všetkých úmrtí tvoria pacienti s infarktom myokardu, čo je závratne vysoké číslo.  V roku 2015 zaznamenali kardiologické ambulancie v Slovenskej republike cez 1,2 milióna návštev pacientov.

1.       Kód zdravého srdca

Aby sme mali zdravé srdce po celý život je potrebné dodržiavať zdravý životný štýl, ktorý spočíva v krátkom a zapamätateľnom kóde zdravého srdca. Vyhnite sa fajčeniu, udržiavajte svoj cholesterol pod 5 mmol/l, aspoň 30 minút denne sa aktívne pohybujte a snažte si udržiavať optimálny tlak krvi: 120/80mmHg

 

2.       Optimálny tlak krvi 120/180 mmHg

Krvný tlak ukazuje výkonnosť srdca a priechodnosť ciev. Od ich funkčnosti závisí, či sa potrebná krv nesúca so sebou živiny a kyslík dostane do všetkých životne dôležitých orgánov nášho tela. Tlak krvi je dôležitý aj pre žilový systém, aby dokázal odvádzať z tela odpadové látky vrátane oxidu uhličitého. Optimálne hodnoty krvného tlaku sú dobre známe 120/80 mmHg. Ak ich udržíte, máte väčšiu šancu predísť srdcovému infarktu, ischemickej chorobe srdca, cievnej mozgovej príhode, chronickému srdcovému zlyhaniu či pľúcnej hypertenzii. Svoj krvný tlak by ste si mali merať pravidelne najmä doma vo vašom prirodzenom prostredí, alebo aspoň raz ročne (aspoň 3 merania) u lekára. Tlakomer môže merať a ukladať dáta pre dvoch užívateľov. Novinka v podobe inovatívneho bezdrôtového tlakomera Omron M7 Intelli IT Vám spolu s modernou aplikáciou Omron Connect prinesie bezpečné a pohodlné monitorovanie krvného tlaku v pohodlí domova, kde si nameriate vždy najspoľahlivejšie hodnoty. Aplikácia Omron Connect umožňuje kontrolovať váš krvný tlak ľahko a bezpečne bez registrácie a komplikovaných technických znalostí, s ukladaním údajov len vo vašom prístroji. 

3.       Normálny tlak krvi a vysoký krvný tlak

Normálny krvný tlak je 129/84 mmHg, za vysoký krvný tlak sa už považuje 139/89 mmHg. Hodnoty krvného tlaku pod 140 mmHg sa ešte stále považujú za normálne. O vysokom krvnom tlaku hovoríme pri hodnotách tlaku krvi 140/90 mmHg. Optimálny tlak krvi je pre pacienta najlepší. Normálny tlak krvi je lepší ako normálny vysoký a vysoký normálny je stále lepší ako vysoký (artériová hypertenzia)

 

4.       Hypertenzia

Najväčším problémom vysokého krvného tlaku je, že vo väčšine prípadov nemá žiadne príznaky, nebolí, a preto mu ľudia nevenujú dostatočnú pozornosť. Práve preto sa hypertenzia nazýva tichým zabijakom. Pacienti si začnú liečiť hypertenziu až keď vznikne závažná kardiovaskulárna príhoda ako srdcový infarkt alebo mozgová príhoda

5.       Nefajčiť (číslo 0 je najviac pre zdravie)

Podľa štatistík z roku 2007 celosvetovo fajčí viac ako 1,3 miliardy ľudí. Vzostup fajčenia je výrazný. V roku 2025 ať 2030 sa predpokladá 10 miliónov úmrtí, ktoré súvisia s fajčením. Fajčiari v 50-tich % zomierajú na choroby vyvolané fajčením. Priemerné skrátenie života fajčiarov je 16 až 20 rokov. V dôsledku fajčenia zomiera v Európe viac ako 1 milióna mužov a 200 tisíc žien, z toho na srdcovocievne ochorenia 375 000 mužov a 70 000 žien vo vekovej skupine medzi 35 – 69 rokov, čo je 32 % mužov a 6 % žien.

6.       Optimálna hmotnosť a BMI

Nadváha a obezita sú vážnym celosvetovým zdravotným problémom a spájajú sa so zvýšeným rizikom výskytu kardiovaskulárnych chorôb a náhlej srdcovej smrti. Obezita výrazne prispieva aj k vývoju cukrovky. Už zvýšenie telesnej hmotnosti cca. o jednu pätinu nad normu, nesie so sebou zvýšené riziko závažného srdcovocievneho postihnutia. Veľkosť obvodu pása u mužov nad 102 cm a u žien nad 88 cm taktiež predstavuje závažné kardiovaskulárne riziko.

7.       Aktívny pohyb minimálne 30 minút

Aktívny a pravidelný pohyb je liekom na zdravie. Šport znižuje krvný tlak, znižuje hladinu lipidov a cukrov v krvi, pomáha udržať ideálnu hmotnosť a je výbornou prevenciou proti všetkým civilizačným ochoreniam.

8.       Vysoký cholesterol je nepriateľ

Cholesterol sa v prirodzenej forme nachádza v našich telách. Je nevyhnutný pre naše fungovanie. Poznáme ale dva druhy cholesterolu. Jeden sa prirodzene nachádza v ľudskom tele a druhý, ktorý je v potrave živočišného pôvodu. Zlý cholesterol označujeme aj anglickou skratkou LDL (low density lipoprotein). Tento cholesterol spôsobuje upchatie ciev a dávajú sa mu za vinu srdcovo-cievne ochorenia. Jeho hladina by preto malo byť čo najnižšia. Dobrý cholesterol skratku HDL (high density lipoprotein). Tento cholesterol je pre ľudské telo veľmi dôležitý, preto by jeho hladina mala byť vysoká. Pomocníkmi pri znižovaní vysokého cholesterolu vyššieho ako 5mmol/L sú orechy, ovsené vločky, ryby, ovocie a zelenina.

9.       Dedičnosť srdcovo-cievnych ochorení

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je časté avšak nedostatočné diagnostikované metabolické ochorenie. Samotnou príčinou ochorenia je v rodine sa vyskytujúce (dedične podmienené) poškodenie LDL receptora, ktorý nie je schopný vychytávať LDL cholesterol u krvi a metabolizovať ho. Pacienti postihnutí týmto ochorením majú po celý život extrémne zvýšené hladiny LDL cholesterolu v krvi. Nadbytok LDL cholesterolu spôsobuje ukladanie tuku a vápnika v stenách ciev, čo spôsobuje ich zúženie alebo uzatvorenie. Tento problém môže viesť k predčasnému výskytu srdcovocievnych ochorení.

10.   Nebezpečná cukrovka

Cukrovka je najťažší rizikový faktor srdcovocievnych ochorení, keďže diabetik trpí aj ostatnými rizikovými faktormi súčasne, poškodením obličiek sa zhoršuje ďalšie poškodenie srdca a ciev. Na Slovensku sa počas jednej generácie zdvojnásobil výskyt cukrovky. Je u nás 7 % diabetikov a 12,5% prediabetikov,. Cukrovka dvojnásobne zvyšuje úmrtnosť ba srdcovocievne ochorenia. Významne prispieva k nárastu srdcovocievneho zlyhávania. Mimoriadne dôležitá je prevencia a edukovanie potenciálnych pacientov. Základom je zvýšená telesná aktivita a striedme stravovanie, aby nedošlo k obezite. Viac na: www.krvnytlak.sk