Dajte oblečeniu druhú šancu.

24.06.2021 11:12

Organizácia EKOCHARITA Slovensko Slovensku konečne našla podporu aj v súkromnej sférePo piatich rokoch fungovania organizácie, ktorá sa snaží zhodnocovať použitý textil a oblečenie na Slovensku sa jej aktivity rozhodla podporiť značka Vanish. Spoločnou misiou tohto projektu je prispieť k trvalej udržateľnosti našej planéty šetrením prírodných zdrojov a znižovaním množstva zbytočného odpadu.

Svet sa topí v odpade.

Celosvetová produkcia odpadu stúpa závratnou rýchlosťou. Svojou mierou prispieva aj odevný priemysel, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia a tiež obrovská produkcia cenovo dostupného, ale nekvalitného oblečenia. Len za posledných 20 rokov vzrástlo množstvo vyrobeného textilu až o 400 %. Ročne sa vyprodukuje viac ako 80 miliárd kusov oblečenia, pričom približne 70 % končí na skládkach.

Ako sme na tom na Slovensku?

Slovensko v tomto trende nezaostáva. Len na Slovensku sa za 15 rokov zvýšila produkcia komunálneho odpadu o viac ako 50%. Priemerný Slovák vyprodukuje ročne až 434 kg komunálneho odpadu, čo je viac ako 50 % nárast za posledných 15 rokov. Ročne si kúpi priemerný Slovák až 13 kg textilu. Čo za celé Slovensko predstavuje 67 000 ton! A zrecykluje sa iba 10%.

Pri týchto hrozivých číslach je zrejmé, že takýto stav je dlhodobo neudržateľný. Problém odpadového hospodárstva a hlavne textilu zaujal Juraja Kunáka, ktorý aj s rodinou pred viac ako 5 rokmi založil organizáciu EKOCHARITA Slovensko Slovensku. Ako už vyplýva z jej názvu, prepája ekológiu a charitu. Jej misiou je zbierať na Slovensku použiteľné šatstvo, ktoré môžu využiť ďalší ľudia na Slovensku, a tým neskončí na skládkach komunálneho odpadu. Momentálne prevádzkujú takmer 1300 kontajnerov na celom Slovensku. Použiteľné oblečenie putuje rôznym charitatívnym organizáciám a  ďalším spracovateľom. Ako uvádza Juraj Kunák : „Čísla sú šialené. My sa pohybujeme na 250 tonách mesačne, to je za rok 3000 ton, ale v podstate z celoslovenského konzumu je to možno 5 percent."

Ako môže pomôcť každý z nás?

Nepodliehajte módnym trendom a nenakupujte bezhlavo. Snažte sa využívať zdroje, ktoré máte. Juraj Kunák odporúča:“ Kupujte si kvalitné oblečenie, ktoré dlho vydrží. Naučte sa o neho správne starať, a keď sa rozhodnete ho už nepoužívať, posuňte ho v použiteľnom stave ďalej do kontajnera Ekocharita.“

Každá pomoc sa ráta...

Separovaný zber textilu nemá ešte na Slovensku dostatočnú finančnú podporu štátu, či samospráv. „Je zázrak, že to vôbec funguje, pretože musíme platiť rovnaké skladové plochy, rovnaký počet zamestnancov, ako keby sme prevádzkovali zber iného materiálu. S tým rozdielom, že samosprávy ani výrobcovia nie sú povinní za túto službu platiť.“ Juraj Kunák dopĺňa: „Sme preto veľmi radi, že sa značka Vanish rozhodla podporiť našu snahu a venovať nám výťažok z predaja všetkých svojich produktov, ktoré sa predajú počas júna 2021“

Udržateľnosť oblečenia = Udržateľnosť planéty

Kateřina Přinosilová, brand manažérka pre značku Vanish vysvetľuje: „Citlivo vnímame alarmujúcu situáciu so znečisťovaním životného prostredia a odpadmi. Chceme prispieť  k trvalej udržateľnosti našej planéty. Preto sa snažíme viesť ľudí k tomu, aby zbytočne neplytvali prírodnými zdrojmi a snažili sa správne starať o svoje oblečenie. Veríme, že správna starostlivosť pomocou našich produktov predĺži životnosť oblečenia.“ A dodáva: „V súlade s týmto presvedčením sme sa rozhodli podporiť organizáciu EKOCHARITA, ktorá nás zaujala svojim poslaním. Na jej aktivity venujeme 15 centov z každého produktu značky Vanish, ktorý sa predá na Slovensku v priebehu júna 2021. Z časti príspevku sa zafinancujú ich zberné nádoby na textil a z časti charitatívne aktivity organizácie.“