Daj si Fantu a vyhraj Playstation PS4!

20.09.2021 11:07
Fanta predstavuje „Halloween na roztrhanie“ 
 
Je ešte len september, ale ty už sa nemôžeš dočkať a plánuješ, čo podnikneš na Halloween? Skráť si čakanie, daj si Fantu, #vystavusmev a v rámci akcie „Halloween na roztrhanie“ skús šťastie a vyhraj jednu zo zaujímavých a veľmi atraktívnych cien na čele s Playstation PS4. Súťaž trvá do 31. 10. 2021 na Slo-vensku aj v Českej republike. Viac sa o nej dozvieš priamo v predajniach, v rámci špeciálnej microsite na webe coca-cola.cz a coca-cola.sk alebo na sociálnych sieťach.
 
Hoci je Halloween o strašení, cieľom akcie "Halloween na roztrhanie" limonád Fanta je hlavne pobaviť a vykúzliť na tvári radostný úsmev z výhry. „Sviatok Halloween je v Če-skej republike aj na Slovensku najmä medzi tínedžermi z roka na rok populárnejší, je to ale jednodňová záležitosť, ktorá je až na konci októbra. Touto akciou sme chceli práve tejto vekovej skupine, medzi ktorou sú naše limonády Fanta veľmi obľúbené, čakanie na Halloween spríjemniť a svojím spôsobom skrátiť. Preto prichádza Halloween na roztrha-nie už 1. 9. a trvá až do dňa osláv tohto sviatku,“ komentuje Kateřina Třísková, Brand manažérka v spoločnosti The Coca-Cola company ČR/SK a dodáva: „Dúfame, že atrak-tívne ceny na čele s Playstation PS4 urobia výhercom radosť a spolu s nápojom Fanta spríjemnia príchod jesene a rozjazd nového školského roka, a to nielen všetkým zúčas-tneným. 
 
Jednoducho #vystavusmev s Fanta, skús šťastie a v rámci súťaže Halloween na roztr-hanie vyhraj. Viac na www.coca-cola.sk/halloween