Aj tlakomer potrebuje kvalitný servis

27.03.2017 19:31

Kvalitný tlakomer by mal byť súčasťou každej domácej lekárničky a meranie krvného tlaku by sa malo stať pre každého človeka pravidelným rituálom. Každý, kto si chce overiť hodnoty krvného tlaku sa spolieha na svoj tlakomer. 

Prax ale dokazuje, že v mnohých prípadoch dochádza k nepresnostiam merania tlaku krvi s chybami až 40mmHg. Práve preto netreba zabúdať na pravidelné a nevyhnutné kalibrovanie, aby ste sa presvedčili o správnych hodnotách krvného tlaku. Presnosť tlakomeru sa môže meniť a mala by sa kalibrovať, v prípade používania v ambulancií aj overovať. Tlakomery sú mimoriadne presné v prípade, že sú v pravidelných dvojročných intervaloch kalibrované, klinicky overené a pacient dodržiava všetky zásady správneho merania.  Počas kalibrácie sa v serióznom laboratóriu zisťuje presnosť tlakovej stupnice, stav manžety, rýchlosť poklesu tlaku počas merania a tesnosť celého systému. Tlakomery OMRON sú klinicky overené nezávislými lekármi podľa vopred daných protokolov – BHS (Britská hypertenziologická spoločnosť, AAMI (Asociácia pre zdokonaľovanie zdravotníckych prístrojov), IP (Európska hypertenziologická spoločnosť). To znamená, že na základe tohto overenia si môžete byť istí medicínskou presnosťou merania tlakomeru. Omron M7 Intelli IT ponúka navyše aj 5 ročnú záruku na prístroj, 2x kalibráciu presnosti (po dobu záruky) a autorizovaný servis OMRON. Tlakomer Omron M7 Intelli IT je registrovaný na ŠUKL ako zdravotnícka pomôcka a je určený pre slovenský trh. Tlakomer Omron M7 Intelli IT s modernou aplikáciou Omron Connect prinesie bezpečné a pohodlné monitorovanie krvného tlaku v pohodlí domova, kde si nameriate vždy najspoľahlivejšie hodnoty. Smartphone aplikácia, ktorá sa pripája k tlakomeru bezdrôtovo cez bluetooth protokol, umožňuje jednoduché zobrazenie meraní vo vašom mobilnom zariadení, históriu grafov s priemernými týždennými a mesačnými hodnotami pre dvoch užívateľov a uľahčuje zobrazovanie, ukladanie a zdieľanie údajov o vašom zdravotnom stave. Aplikácia Omron Connect umožňuje kontrolovať váš krvný tlak ľahko a bezpečne bez registrácie a komplikovaných technických znalostí, s ukladaním údajov len vo vašom prístroji.

Ako na domáce meranie tlaku?

Pri meraní tlaku existuje niekoľko zásad, ktoré by mal dodržiavať každý pacient. Pred meraním tlaku by ste najmenej 30 minút nemali nič jesť, ani piť kávu, cvičiť alebo fajčiť. Človek, ktorý si meria tlak by sa mal posadiť a uvoľniť sa. Tlak by sa mal merať po minimálne 10 minútovom upokojení. Pacient by nemal mať skrížené nohy, zabraňuje sa tým normálny prietok krvi v končatinách. Testovaný človek by si nemal vyhŕňať rukáv, pretože to môže sťahovať ruku a brániť voľnému prietoku krvi. Manžeta dokáže odmerať krvný tlak aj cez tenké oblečenie. Predlaktie má byť jemne opreté o stôl. Počas merania má mať pacient ruku mierne zohnutú v lakti, nesmie ňou hýbať a ani rozprávať. Manžeta tlakomeru sa umiestňuje 2 cm nad lakťovú jamku. Hadička by mala vždy smerovať k lakťovej jamke. Potom je potrebné zapnúť tlakomer a spustí sa meranie. Manžeta sa nafúkne a potom sa pomaly sfúkne. Pacient by si mal zaznačiť nie len nadmerné hodnoty, ale všetky namerané hodnoty. Inak dochádza k výpočtu falošného vysokého priemeru. Ideálne je merať krvný tlak 3-krát a smerodajný je priemer z 2. a 3. merania. Medzi meraniami by sa malo čakať 2 – 3 minúty. Namerané hodnoty by si mal každý pacient zaznamenať a sledovať ich dlhodobý trend.

Čo je krvný tlak a hypertenzia?

Krvný tlak je tlak vytvorený srdcom na pumpovanie krvi cez cievy. Naše srdce sa zmrští každý deň približne 100 000-krát a zakaždým s rozličnými hodnotami tlaku. Aj tie najmenšie zmeny v organizme či jeho okolí sa okamžite premietnu na výsledkoch merania. Čoraz viac ľudí trpí vyšším krvným tlakom, ktorého hodnoty sa dostávajú až nad optimálnu úroveň. Krvný tlak ukazuje výkonnosť srdca a priechodnosť ciev. Od ich funkčnosti závisí, či sa potrebná krv nesúca so sebou živiny a kyslík dostane do všetkých životne dôležitých orgánov nášho tela. Je dôležitý aj pre žilový systém, aby dokázal odvádzať z tela odpadové látky vrátane oxidu uhličitého. Je to tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev. Výška krvného tlaku závisí od intenzity práce, ktorú vykonávame, od zdravotného stavu srdca a od priechodnosti ciev. Krvný tlak v priebehu dňa a noci kolísa, najnižší je počas spánku. Ak sme v pokojnom stave, naše srdce sa počas jednej minúty stiahne približne 60-90 x, aby vytlačilo potrebné množstvo krvi do ciev. Vytlačená krv putuje tepnami, arteriolami a vlásočnicami k jednotlivým orgánom a odovzdáva im potrebné živiny a kyslík. Srdce pracuje v dvoch fázach. Prvú, pri ktorej je krvný tlak najvyšší, nazývame systola. Počas systoly sa srdcový sval stiahne a krv je vytláčaná zo srdca cez aortu do cievneho riečišťa pod tlakom, ktorý nazývame systolický. Jeho hodnota je vyjadrená ako prvé číslo v zázname o hodnote krvného tlaku, napr. 120/80 mmHg. Výška systolického tlaku závisí od zdravotného stavu srdcového svalu, od priechodnosti ciev a od telesnej záťaže. Po fáze systolickej prichádza fáza diastolická. Počas nej je srdcový sval uvoľnený a plní sa krvou. V diastole je krvný tlak najnižší a nazýva sa diastolický. Jeho hodnota je vyjadrená druhým číslom v zázname s hodnotou krvného tlaku. Výška diastolického tlaku závisí od priechodnosti ciev v okrajových častiach tela, v rukách, nohách a mozgu. Ak sú cievy upchaté napr. tukovými usadeninami, zúžené nikotínom z cigariet alebo človek trpí obezitou, srdce musí vyvinúť oveľa väčší tlak, aby krv prekonala zúženie a dostala sa úspešne k orgánom. Rozvíja sa vysoký krvný tlak – hypertenzia, ktorá môže po určitom čase spôsobiť praskanie ciev a vnútorne krvácanie, mozgovú príhodu alebo srdcový infarkt s vážnymi ďalšími následkami. Pre viac informácií kliknite na www.krvnytlak.sk