„Je to kroj od mojej babičky, ktorá dodnes žije v Hornej Strede. V podstate vďaka nej som začala pred rokmi kroje zbierať,“ hovorí Tamara.

„Je to kroj od mojej babičky, ktorá dodnes žije v Hornej Strede. V podstate vďaka nej som začala pred rokmi kroje zbierať,“ hovorí Tamara.