Vyhrajte zahusťujúce špirály SuperSHOCK od Avonu

Vyhrajte zahusťujúce špirály SuperSHOCK od Avonu

Vyhrajte zahusťujúce špirály SuperSHOCK od Avonu.

 

Súťažná otázka: Špirála SuperSHOCK Max má kefku:

a) kónickú

b) špirálovú

c) okrúhlu

 

Nápovedu nájdete tu

Svoje odpovede posielajte na adresu sutaz@damskyklub.sk do 15. 9. 2018.

Do predmetu správy uveďte: supershock

Neprehliadnite:

Do žrebovania sú zaradené len správne odpovede.

Každá mailová adresa je do žrebovania zaradená len raz. 

Odpovede bez úplných kontaktných údajov do žrebovania nie sú zaradené. 

Všetky súťaže prebiehajú len v rámci Slovenskej republiky

 

Jana K., Pernek